Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Obrony prac dyplomowych - informacje

 • Prace dyplomowe należy złożyć u sekretarza Studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach najpóźniej tydzień przed terminem obrony.
 • Do jednego egzemplarza pracy należy dołączyc płytę z pracą dyplomową w formacie PDF.
 • Pracę dyplomową należy przesłać w formacie PDF pocztą elektroniczną do sekretarza Studiów podyplomowych, najpóźniej na tydzień przed terminem obrony.
 • Jeśli to możliwe, prosimy również o przekazanie danych z projektu dyplomowego (wszystkie materiały będą wykorzystane wyłącznie do celów dydaktycznych).
 • Prezentację z obrony pracy dyplomowej należy przesłać do sekretarza Studiów podyplomowych  w formacie PDF  w celu zamieszczenia prezentacji na stronie internetowej Studiów podyplomowych SIP najpóźniej w terminue 1 tygodnia od obrony pracy dyplomowej.
 • Na obronę pracy dyplomowej przewidziane jest standardowo 20 minut, w tym 15 minut na prezentację dyplomanta i 5 minut na pytania / uwagi komisji.
 • Prosimy o odpowiednie przygotowanie wystąpienia, tak aby zmieścić się w założonym czasie prezentacji.
 • Do jednego egzemplarza pracy dyplomowej prosimy dołączyć
  oswiadczenie_dyplomanta_2018 (pdf, 265,04 kB)
 • Pierwsza strona pracy dyplomowej zgodna ze wzorem: