Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Cel studiów

Celem studiów jest poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Aby to osiągnąć uczestnicy studiów na początku poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.

Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.