Strona główna Zarządzanie Nieruchomościami Przedmioty oraz wykładowcy

Przedmioty oraz wykładowcy

Semestr I

 1. Część ogólna prawa cywilnego - Dr Cezary Woźniak
 2. Podstawy prawa rzeczowego - Dr Cezary Woźniak
 3. Podstawy prawa zobowiązań - Dr Cezary Woźniak
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - Dr Cezary Woźniak
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
 6. Źródła informacji o nieruchomościach - Mgr inż. Iwona Jankowska
 7. Gospodarka przestrzenna - Dr inż. Wioleta Krupowicz
 8. Gospodarka nieruchomościami - Dr inż. Robert Łuczyński, Mgr inż. Anna Różańska
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - Dr inż. Tomasz Budzyński
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna - Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. Uczelni, Dr inż. Robert Łuczyński
 11. Ochrona danych osobowych - Dr Cezary Woźniak
 12. Zamówienia publiczne - Mgr Dariusz Koba
 13. Podstawy ekonomii - Dr Hanna Trojanowska
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 16. Elementy finansów i bankowości - Dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni
 17. Podstawy matematyki finansowej - Dr inż. Tomasz Budzyński
 18. Elementy rachunkowości - Dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni
 19. Podstawy budownictwa - Dr inż. Piotr Knyziak, Mgr inż. Mariola Berdysz, Mgr inż. Bożena Blum
 20. Przegląd technologii w budownictwie - Dr inż. Piotr Knyziak
 21. Proces inwestycyjny w budownictwie - Mgr inż. Mariola Berdysz
 22. Przeglądy techniczne i remonty - Mgr inż. Bożena Blum
 23. Eksploatacja nieruchomości - Mgr inż. Bożena Blum
 24. Podstawy kosztorysowania - Mgr inż. Bożena Blum
 25. Seminarium

 
Semestr II

 1. Elementy analizy finansowo-ekonomicznej - Dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński
 2. Elementy planowania i kalkulacji kosztów - Dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński
 3. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami - Mgr Judyta Guzikow
 4. Umowa o zarządzanie nieruchomością - Mgr inż. Bożena Blum
 5. Plan zarządzania nieruchomością - Dr inż. Tomasz Budzyński, Mgr Judyta Guzikow
 6. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami - Mgr Judyta Guzikow
 7. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - Mgr inż. Bożena Blum, Mgr Piotr Styczeń
 8. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi - Dr hab. Iwona Foryś, prof. USz
 9. Oprogramowanie wspierające zarządzanie nieruchomościami - Mgr inż. Sebastian Janicki
 10. Podstawy wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – Dr inż. Tomasz Budzyński
 11. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji - Dr Beata Witkowska - Maksimczuk
 12. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami - Dr inż. Tomasz Budzyński
 13. Doradztwo na rynku nieruchomości - Dr inż. Tomasz Budzyński
 14. Seminarium
 15. Praca końcowa