Strona główna Rozwój Obszarów Wiejskich Przedmioty oraz wykładowcy

Przedmioty oraz wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę: pracowników naukowo – dydaktycznych i praktyków uczestniczących w procesach scaleń gruntów, w tym osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, a także uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

 1. Wybrane podstawy prawne i administracyjne [dr Cezary Woźniak, dr inż. Robert Łuczyński].
 2. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich [dr inż. Wioletta Krupowicz, dr inż. arch. Małgorzata Denis].
 3. Gospodarka nieruchomościami na obszarach wiejskich [dr inż. Robert Łuczyński].
 4. Podstawy gospodarki rolnej i leśnej [dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW, dr inż. Robert Łuczyński].
 5. Źródła informacji o obszarach wiejskich [dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. PW, dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr].
 6. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów [dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW].
 7. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW, mgr inż. Robert Mroczkowski].
 8. Poprawa struktury przestrzennej obszarów wiejskich w procesie scaleń gruntów [dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW, dr inż. Jarosław Taszakowski].
 9. Aspekty środowiskowo-krajobrazowe scaleń gruntów [dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK].
 10. Aspekty wodne scaleń gruntów [dr Jarosław Suchożebrski, dr inż. Daniel Szejba, dr inż. Robert Łuczyński].
 11. Ocena oddziaływania scalenia gruntów na środowisko [dr inż. Justyna Wójcik-Leń].
 12. Wybrane działy wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich [dr inż. Natalia Sajnóg, dr inż. Tomasz Budzyński].
 13. Programy i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich [mgr Adam Panasiuk].
 14. Odnowa, rozwój i rewitalizacja wsi [dr inż. Agnieszka Wendland].
 15. Socjologia wsi i sztuka argumentacji [dr Kinga Pawłowska].