Strona główna Rozwój Obszarów Wiejskich Program nauczania

Program nauczania

Studia podyplomowe ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI będą się odbywały w trybie niestacjonarnym przez 2 semestry.

Wiedza i umiejętności przekazywane będą Słuchaczom na wykładach (106 godz.) oraz ćwiczeniach (94 godz.).