Strona główna Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej

Celem głównym studiów jest przygotowanie Uczestników do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.

Cel ten jest realizowany poprzez poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do korzystania i tworzenia SIP oraz posługiwania się technologiami SIP.
Zajęcia wykładowe i laboratoryjne obejmują tematykę:

  • podstaw teoretycznych i technologii SIP,
  • źródeł danych dla SIP,
  • oprogramowanie dla SIP,
  • baz danych przestrzennych,
  • analiz przestrzennych i modelowania,
  • metody wizualizacji danych,
  • infrastruktury danych przestrzennych, INSPIRE,
  • aspektów prawnych SIP,
  • przykładów zastosowań SIP.

Praca końcowa polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP użytecznego dla instytucji, która skierowała słuchacza na studium.