Kadra

Rada Programowa Studium:

dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni - przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
dr inż. Anna Fijałkowska
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
mgr inż. Anna Gieleta (Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie)

Osoby prowadzące zajęcia:

prof. dr hab. Stanisław Białousz
prof. dr hab. Grażyna Szpor
prof. dr hab. Irena Lipowicz
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
dr inż. Andrzej Głażewski
dr inż. Janusz Dygaszewicz
dr inż. Paweł Kowalski
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Sebastian Różycki
dr inż. Anna Fijałkowska
mgr inż. Sylwia Krzysztofowicz
mgr inż. Oskar Graszka
mgr inż. Paulina Zachar