Strona główna Gospodarka Przestrzenna w praktyce

Gospodarka Przestrzenna w praktyce

 

Informacja o Studiach

Cel główny:

Poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z gospodarką przestrzenną poprzez zapoznanie słuchaczy z:

 • projektowaniem urbanistycznym,
 • planowaniem przestrzennym w różnych skalach i problematyką dla gmin, miast, i regionów,
 • problematyką rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast i regionów,
 • gospodarką nieruchomościami w planowaniu przestrzennym,
 • przyrodniczymi uwarunkowania gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego,
 • najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej,
 • oprogramowaniem związanym z projektowaniem urbanistycznym (CAD) oraz systemami informacji przestrzennej (GIS).

Jak korzystać z e – learning – platforma MOODLE w OKNO PW

Procedura rejestracji dla platformy https://moodle.usos.pw.edu.pl/

 • słuchacze logują się z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb
 • na liście kategorii należy znaleźć „Gospodarka przestrzenna w praktyce”, a następnie odpowiedni kurs
 • po wejściu do kursu trzeba wpisać klucz dostępu podany przez prowadzącego zajęcia

W razie pytań/problemów:

 • kontakt bezpośredni z OKNO PW, Gmach Główny 324A, Radosław Sobieraj (radoslaw.sobieraj@pw.edu.pl +48 (22) 234-51-76)
 • Service Desk - pomoc IT (5999@pw.edu.pl, +48 (22) 234-59-99)