Prowadzący zajęcia

Prowadzący z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej:

 1. prof. dr hab. Alina Maciejewska: specjalista z zakresu rekultywacji oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych, kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, kierownik Studiów Podyplomowych Gospodarka Przestrzenna w Praktyce.
 2. dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni – specjalista z zakresu procedur geodezyjnych
 3. dr hab. inż. arch. kraj. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni – specjalista z zakresu architektury krajobrazu
 4. dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni – specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami
 5. dr hab. inż. Katarzyna Osińska – Skotak, prof. uczelni – specjalista z zakresu wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych do potrzeb MPZP
 6. dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk – specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
 7. dr Łukasz Bujak – specjalista z zakresu hydrologii, klimatologii, geologii
 8. dr inż. arch. Agnieszka Cieśla – specjalista z zakresu zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego
 9. dr inż. arch. Małgorzata Denis – specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
 10. dr inż. mecenas Rafał Godlewski – z zakresu aspektów prawnych sporządzania MPZP
 11. dr inż. arch. Małgorzata Havel – specjalista z zakresu zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną i planowaniem w Europie, strategii wdrażania polityki przestrzennej, urbanistyki i planowania przestrzennego
 12. dr inż. arch. Ewa Jarecka – Bidzińska – specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
 13. dr inż. Joanna Jaroszewicz – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SIP)
 14. dr inż. Paweł Kowalski – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SIP)
 15. dr inż. Wioleta Krupowicz – specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami
 16. dr inż. arch. Anna Majewska – specjalista z zakresu urbanistyki
 17. dr inż. arch. kraj. Katarzyna Rędzińska – specjalista z zakresu architektury krajobrazu, aspektów przyrodniczych, ochrony środowiska naturalnego
 18. dr Radosław Rogoziński – specjalista z zakresu gleboznawstwa i geologii
 19. dr Hanna Trojanowska – specjalista z zakresu ekonomicznych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią
 20. dr inż. Agnieszka Wendland – specjalista z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych
 21. dr inż. Andrzej Borkowski – specjalista z zakresu oprogramowania AutoCad, ArcGIS
 22. mgr inż. Maciej Delnicki – specjalista z zakresu oprogramowania AutoCad, ArcGIS
 23. mgr inż. Łukasz Kuzak – specjalista z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz zastosowania analiz przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym
 24. mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska – specjalista z zakresu rewitalizacji, zagrożeń oraz ochrony środowiska i powierzchni ziemi

Prowadzący z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka – specjalista z zakresu projektowania urbanistycznego i rewitalizacji

Specjaliści spoza Politechniki Warszawskiej:

 1. dr Krzysztof Herbst – specjalista z zakresu socjologii miasta, wieloletni pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, współzałożyciel Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 2. dr inż. Piotr Pecenik – specjalista z zakresu infrastruktury technicznej, dyrektor Highway & Traffic Studies Limited
 3. mgr Ludwika Ignatowicz – specjalista z zakresu socjologii (Collegium Civitas)
 4. mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska – specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego (Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie)
 5. mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk – specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego (Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie)
 6. mgr Agnieszka Nowakowska – specjalista z zakresu statystyki publicznej i demografii, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów (Główny Urząd Statystyczny)
 7. mgr Bartosz Skaldawski – specjalista z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 8. mgr Marta Skłodowska – radca prawny, specjalista z zakresu kompetencji i zadań samorządu terytorialnego