Strona główna Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich

 

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza:

- III edycja Studiów Podyplomowych

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI 

w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe będą się odbywały w trybie zdalnym przez 2 semestry, począwszy od semestru zimowego 2023.

Wiedza i umiejętności przekazywane będą Uczestnikom studiów podyplomowych na wykładach (106 godz.) oraz ćwiczeniach (94 godz.).

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Łuczyński

ROW