Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rozwój obszarów wiejskich

 

(od 1992 roku na rynku)

Kierownik studiów: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW

Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.

UWAGA !!!
Program nauczania spełnia kryteria określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. [do pobrania...]

Data rozpoczęcia: październik 2016 roku. Zajęcia podczas zjazdów odbywają się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) - według wcześniej podanego rozkładu:

Słuchacze otrzymują w ramach wniesionych opłat obszerne konspekty dotyczące prowadzonych wykładów oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.

Przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest wykonać pracę końcową z zakresu programów studiów pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Po wykonaniu pracy końcowej oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.