Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rozwój obszarów wiejskich

 

od 2021 roku - I edycja studiów

Kierownik studiów: Dr inż. Robert Łuczyński

-------------------

Studia podyplomowe ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI będą się odbywały w trybie niestacjonarnym przez 2 semestry.

Wiedza i umiejętności przekazywane będą Studentom na wykładach (106 godz.) oraz ćwiczeniach (94 godz.).

ROW