Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja 2022/2023

Na studia podyplomowe przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia:
• studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich),
• studiów drugiego stopnia (magisterskich),
• jednolitych studiów magisterskich.

Rekrutacja: https://irk.pw.edu.pl/

Więcej informacji:

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI"
Plac Politechniki 1 - Gmach Główny - pok. 127 - Dziekanat Wydziału Geodezji i Kartografii PW
00 - 661 WARSZAWA
tel.: 22 234 7369