Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Terminy zjazdów

TERMINY ZJAZDÓW
Studiów Podyplomowych „ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
- ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI”
w roku akademickim 2022/2023

I SEMESTR - ZIMOWY

1. 19-20.11.2022
2. 03-04.12.2022
3. 17-18.12.2022
4. 14-15.01.2023
5. 28-29.01.2023
6. 11-12.02.2023
7. 25-26.02.2023

II SEMESTR - LETNI

1. 11-12.03.2023
2. 25-26.03.2023
3. 15-16.04.2023
4. 22-23.04.2023
5. 06-07.05.2023
6. 20-21.05.2023
7. 03-04.06.2023

TERMINY EGZAMINÓW:
- PO I SEMESTRZE: 11.03.2023
- PO II SEMESTRZE: 24.06.2023

TERMIN ZŁOŻENIA PRACY KOŃCOWEJ: 04.06.2023
TERMIN OBRONY PRACY KOŃCOWEJ: 24.06.2023