Strona główna Rozwój Obszarów Wiejskich Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Na studia podyplomowe przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia:
• studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich),
• studiów drugiego stopnia (magisterskich),
• jednolitych studiów magisterskich.

Rekrutacja: https://irk.pw.edu.pl/

Więcej informacji:

Kontakt