Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Praca końcowa

PRACA KOŃCOWA -  WN

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac końcowych.

  • Tematy są jedynie przykładowe - czekamy także na Państwa propozycje.

Propozycje tematów prac końcowych

  • Po wyborze tematu, student studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania skanu (lub zdjęcia) wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej na maila Sekretariatu SP ZN: wn-sp@pw.edu.pl  w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów.
  • W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika studiów podyplomowych z prowadzącym pracę końcową w terminie  w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów; w dniu i o godz. ustalonej dla każdego uczestnika indywidualnie przez prowadzącego pracę końcową. Rozmowa ta dotyczyć będzie ustalenia tematu pracy na podstawie propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studiów podyplomowych oraz jej zawartości merytorycznej. Będzie ona przeprowadzona z wykorzystaniem MS Teams.
  • Praca powinna zawierać 25-35 stron. Pracę końcową w wersji elektronicznej - PDF - należy przesłać na adres mailowy prowadzącego pracę w terminie w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów.
  • Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się  w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów. Zaliczenie będzie przeprowadzone zdalnie. Prosimy nie drukować prac. Nie ma konieczności oddawania pracy wydrukowanej.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  2. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  3. Złożyły pełną dokumentację formalną (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW