Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Gospodarka Przestrzenna w praktyce

 

Informacja o Studiach

Cel główny:

Poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z urbanistyką i gospodarką przestrzenną poprzez zapoznanie słuchaczy z:

 •     projektowaniem urbanistycznym,
 •     planowaniem przestrzennym w różnych skalach i problematyką dla gmin, miast, i regionów,
 •     najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego
      oraz gospodarki przestrzennej,
 •     programowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego,
 •     oprogramowaniem związanym z projektowaniem urbanistycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej

Jak korzystać z e – learning – platforma MOODLE w OKNO PW

 • Procedura rejestracji dla platformy https://podyplomowe.okno.pw.edu.pl/
 • studenci logują się z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb
 • odnajdują kurs „Tożsamość miejsca” bądź inny w kategorii „Gospodarka przestrzenna w praktyce”
 • po wejściu do kursu wpisują następujący klucz dostępu - klucz dostępu zostanie podany przez prowadzącego!
 • w razie pytań/problemów, kontakt bezpośredni z OKNO PW, Gmach Główny 324A.,

Radosław Sobieraj bądź dane radoslaw.sobieraj@pw.edu.pl +48 (22) 234-51-76