Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Gospodarka Przestrzenna w praktyce

 

Informacja o Studiach

Cel główny:

Poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z urbanistyką i gospodarką przestrzenną poprzez zapoznanie słuchaczy z:

  •     projektowaniem urbanistycznym,
  •     planowaniem przestrzennym w różnych skalach i problematyką dla gmin, miast, i regionów,
  •     najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego
        oraz gospodarki przestrzennej,
  •     programowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego,
  •     oprogramowaniem związanym z projektowaniem urbanistycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej