Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Prowadzący zajęcia

Wykaz pracowników Politechniki Warszawskiej przewidzianych do prowadzenia zajęć w najbliższej edycji Studiów Podyplomowych:

PROWADZĄCY Z WYDZ. GIK PW:
• Prof. dr hab. Alina Maciejewska, Dziekan Wydz. GiK PW – ekspert ds. rewitalizacji
• Dr inż. arch. Ewa Jarecka - Bidzińska PW - specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, Kierownik Studiów Gospodarka Przestrzenna w Praktyce
• Dr hab. inż. Waldemar Izdebski PW, Główny Geodeta Kraju – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych
• Dr hab. inż. Anna Bielska, Prof. PW – specjalista z zakresu procedur geodezyjnych
• Dr hab. inż. arch. kraj. Adrianna Czarnecka, Prof. PW – specjalista z zakresu architektury krajobrazu
• Dr hab. inż. Marcin Karabin, Prof. PW – ekspert ds. gospodarki nieruchomościami
• Dr hab. inż. K. Osińska – Skotak, Prof. PW – wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych do potrzeb MPZP
• Dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk PW - specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
• Dr Ł. Bujak – Hydrologia, klimatologia, geologia
• Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla PW – Specjalista w zakresie zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego
• Dr inż. arch. Małgorzata Denis PW - specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
• Dr inż. mecenas R. Godlewski – aspekty prawne sporządzania MPZP
• Dr inż. arch. Małgorzata Havel PW –  specjalista z zakresu zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną i planowaniem w Europie, strategii wdrażania polityki przestrzennej, urbanistyki i planowania przestrzennego
• Dr inż. Józef Iwanicki PW – ekspert ds. gospodarki nieruchomościami
• Dr inż. Joanna Jaroszewicz PW – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SIP)
• Dr inż. P. Kowalski – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SIP)
• Dr inż. Wioleta Krupowicz PW - specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami
• Dr inż. arch. Anna Majewska PW – specjalista z zakresu urbanistyki
• Dr inż. K. Rędzińska - specjalista z zakresu architektury krajobrazu, aspektów przyrodniczych, ochrony środowiska naturalnego
• Dr R. Rogoziński – Gleboznawstwo, geologia
• Dr Hanna Trojanowska PW – specjalista z zakresu ekonomii
• Dr inż. Agnieszka Wendland PW – specjalista z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych
• Dr inż. Andrzej Borkowski PW, ekspert ds. oprogramowania AutoCad, ArcGis
• Mgr inż. Maciej Delnicki PW – ekspert ds. oprogramowania AutoCad, ArcGis

Zajęcia prowadzone będą również przez wielu specjalistów z poza Politechniki Warszawskiej.