Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Prowadzący zajęcia

Rok akademicki 2016-2017

Wykaz pracowników Politechniki Warszawskiej przewidzianych do prowadzenia zajęć w najbliższej edycji Studiów Podyplomowych:

•    Prof. dr hab. Alina Maciejewska     PW – eskpert ds. rewitalizacji
•    Dr hab. inż. Waldemar Izdebski    PW – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych
•    Dr hab.inż. Marcin Karabin    PW – ekspert ds. gospodarki nieruchomościami
•    Dr hab. inż. arch. kraj. Adrianna Czarnecka   PW – specjalista z zakresu architektury krajobrazu
•    Dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk    PW - specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
•    Dr hab. inż. Anna Bielska    PW – specjalista z zakresu procedur geodezyjnych
•    Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla    PW – Specjalista w zakresie zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej
•    Dr inż. arch. Małgorzata Denis    PW - specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego
•    Dr inż. arch. Małgorzata Havel    PW – specjalista z zakresu zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną w Europie
•    Dr inż. Józef Iwanicki    PW – ekspert ds. gospodarki nieruchomościami
•    Dr inż. Joanna Jaroszewicz    PW – specjalista z zakresu infrastruktury danych przestrzennych
•    Dr inż. Wioleta Krupowicz    PW - specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami
•    Dr inż. arch. Anna Majewska    PW – specjalista z zakresu urbanistyki
•    Dr Hanna Trojanowska    PW – specjalista z zakresu ekonomii
•    Dr inż. Agnieszka Turek    PW – specjalista z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych
•    Mgr inż. Andrzej Borkowski    PW, ekspert ds. oprogramowania AutoCad, ArcGis
•    Mgr inż. Maciej Delnicki    PW – ekspert ds. oprogramowania AutoCad, ArcGis
•    Dr inż. arch. Ewa Jarecka    PW - specjalista z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego

Zajęcia prowadzone będą również przez wielu specjalistów z poza Politechniki Warszawskiej.