Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rada Programowa

Rada Programowa Studiów Podyplomowych:

Prof. dr hab. Alina Maciejewska
Dr hab. inż. Waldemar Izdebski
Dr hab. inż. Adrianna Kupidura
Dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
Dr hab. inż. Anna Bielska
Dr inż. Agnieszka Turek