Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Systemy Informacji Przestrzennej

Informacja o Studium

sip- NOWA 2017 B

Cel główny:

poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP. Sposób realizacji :
zapoznanie słuchaczy z:

  • podstawami teoretycznymi SIP,
  • metodami projektowania oraz korzystania z systemów informacji przestrzennej dla jednostek terytorialnych, organizacji, firm itp.
  • nowościami z zakresu oprogramowania i sprzętu dla SIP, zastosowaniami Internetu oraz z infrastruktura danych przestrzennych (SDI, Geoportal).
  • nauczenie tworzenia baz danych przestrzennych, korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych, wykonywania analiz przestrzennych.
  • zaprojektowanie i zrealizowanie bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP. Projekt powinien byd użyteczny dla instytucji, która skierowała słuchacza na studium.