Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Kierownik Studiów podyplomowych:
dr hab. inż Jerzy Chmiel
jerzy.chmiel@pw.edu.pl
tel: 22 234 73 58 wew. 14

Sekretarz Studiów podyplomowych:
dr inż. Anna Fijałkowska
anna.fijalkowska@pw.edu.pl
tel: 22 234 73 58 wew. 13
tel: 22 234 53 89

Adres do korespondencji:

Wydział Geodezji i Kartografii,
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, pokój 137
00-661 Warszawa