Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Terminy zjazdów

Harmonogram zjazdów w edycji 2019-2020:

Zjazd 1: 24, 25, 26 maja 2019r.
Zjazd 2: 14, 15, 16 czerwca 2019r.
Zjazd 3: 28, 29, 30 czerwca 2019r.
Zjazd 4: 27, 28, 29  września 2019r.
Zjazd 5: 11, 12, 13  października 2019r.
Zjazd 6: 29, 30listopada 2019r., 1 grudnia 2019r.
Zjazd 7: 13, 14, 15 grudnia 2019r.
Zjazd 8: 24, 25, 26 stycznia 2020r.
Zjazd 9: 21, 22, 23  lutego 2020r.
Obrony prac dyplomowych - termin I: 27, 28 marca 2020r.

Harmonogram zjazdów w edycji 2018-2019:

Zjazd 1: 25, 26, 27 maja 2018r.
Zjazd 2: 15, 16, 17 czerwca 2018r.
Zjazd 3: 29, 30 czerwca, 1 lipca 2018r.
Zjazd 4: 28, 29, 30 września 2018r.
Zjazd 5: 12, 13, 14  października 2018r.
Zjazd 6: 16, 17, 18 listopada 2018r.
Zjazd 7: 14, 15, 16 grudnia 2018r.
Zjazd 8: 18, 19, 20 stycznia 2019r.
Zjazd 9: 1, 2, 3  lutego 2019r.

Obrony prac dyplomowych - termin I: 1, 2 marca 2019r.
Obrony prac dyplomowych - termin II: 29,30 marca 2019r.