Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami
(od 2004 roku na rynku)

Kierownik studiów: Dr inż. Tomasz Budzyński

Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
Uczestnicy studiów poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.

Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami
w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.
Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.