Historia

Historia Studiów Podyplomowych

Był rok 2004. Wejście Polski do Unii Europejskiej stało się silnym impulsem do rozwoju rynku nieruchomości. Starsze jak i nowopowstające nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne wymagały usług zarządzania na wysokim poziomie.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnie świadczoną działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami już w 2005 roku zostały uruchomione na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami. Od samego początku cieszyły się one dużą popularnością.

Przez prawie dwie dekady funkcjonowania studiów podyplomowych ukończyło je ponad tysiąc osób. Wśród nich są zarządcy nieruchomości, którzy odnieśli sukces w zarządzaniu nieruchomościami.