Opłaty

Opłata za studia podyplomowe w roku akad. 2023-2024:

3800 zł płatna w 2 ratach po 1900 zł za semestr.

Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Płatności należy dokonać wpisując w tytule przelewu:

- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za SP ZN semestr ...

  • Termin wpłaty za I semestr Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami upływa 30 września 2023 r.
  • Termin wpłaty za II semestr Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami upływa 23 lutego 2024 r. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki.

Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia (w celu przygotowania umowy trójstronnej) droga mailową na adres: zn-sp@pw.edu.pl

Faktura
Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP ZN - Faktura dane (msword, 28,50 kB)