Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

W dniu 12 października br. od g. 9.30 przed salą 315 będziecie Państwo mogli odebrać konspekt oraz decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe jak również podpisać i odebrać umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.
W celu usprawnienia podpisywania umów załączamy wzór ww. umowy, abyście mogli Państwo wcześniej się z nią zapoznać.

Wzór umowy ZN 2019 (pdf, 1,31 MB)