Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Atuty

  • Doskonała lokalizacja – w centrum Warszawy – Plac Politechniki 1,  w prestiżowym Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

  • Atrakcyjna wysokość opłaty za studia  – 3600 zł, wnoszona w dwóch ratach po 1800 zł za każdy semestr. Brak wpisowego.
  • Bogaty program studiów, obejmujący łącznie 260 godzin, przyjęty uchwałą Rady Wydziału Geodezji i Kartografii. Zawiera on zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne.
    plan studiów podyplomowych (pdf, 135,99 kB)
  • Wybitni wykładowcy, pracownicy uczelni wyższych a wśród nich między innymi prof. Wojciech Wilkowski, prof. Ewa Kucharska-Stasiak, dr hab. Iwona Foryś prof. USz, Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, Dr hab. inż. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński a także zarządcy nieruchomości z sukcesem prowadzący działalność zawodową mgr inż. Bożena Blum i mgr Judyta Guzikow.
    Lista prowadzących zajęcia >>>
  • Obszerne konspekty na każdy zjazd udostępniane studentom przed zajęciami.