Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Egzamin

EGZAMIN po I sem.

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt., a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna.
Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru. Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

EGZAMIN po II sem.

 • Egzamin po II sem (test wielokrotnego wyboru)
  Egzamin po II semestrze Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami odbędzie się stacjonarnie w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) s. 315 Gmachu Głównego PW.
  Prosimy o przyjście pod salę, w której będziecie Państwo pisać egzamin 15 min przed wyznaczoną godziną. 
  Godzina rozpoczęcie: 10:00.
 • Poprawa odbędzie się 2 lipca (sobota) godz. 9:30
  Prosimy o przyjście pod salę 309, w której będziecie Państwo pisać  egzamin, najpóźniej o godz. 9.15.

WYNIKI EGZAMINU PO II SEM.

W związku z tym że kilka Pań zmieniło nazwisko system USOS przenumerował nam listy proszę sprawdzać wyniki po nr indeksu.

Wyniki poprawy z dn. 2 lipca 2022 r.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

 1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
 2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
 3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
 4. Rozliczyły się z Biblioteką PW

Odbiór świadectw:

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami osoby, które zdały egzamin w pierwszy terminie tj. w dniu 25 czerwca br.
Uwaga: w wyjątkowej sytuacji możemy świadectwo wysłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wcześniej proszę e-maila: wn-sp@pw.edu.pl z prośbą o podanie adresu na  który możemy wysłać świadectwo.

Zapraszamy  uczestników studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami którzy zdali egzamin w drugim terminie  w dn. 02 lipca br. po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych w dn. 22-29 lipca br. w godz. 8.00-14.30 do pok. 312 Gm.Gł. PW.
Uwaga: w miesiącu sierpniu br. sekretariat SP będzie nieczynny.