Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty

Opłata za rok studiów: 3500 zł płatna w 2 ratach po 1750 zł za semestr.

Obniżona opłata w wysokości 3300 zł - przy rekrutacji do 25 września i wpłacie jednorazowej do 30 września br.  

Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Płatności należy dokonać wpisując w tytule przelewu:

- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za świadectwo SP ZN

Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia (w celu przygotowania umowy trójstronnej) do sekretariatu Studiów Podyplomowych pok. 312

Faktura
Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP - Faktura dane (msword, 24,00 kB)