Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Po co dziś zarządcy nieruchomości?

Nieruchomości, zarówno prywatne jak i publiczne, nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne oraz o innej funkcji wymagają sprawnego zarządzania.

Zarządcy nieruchomości wykonują czynności zarządzania, mające na celu bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym a także  uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Dążą oni także do zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości i energetycznej a także bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.

Obecnie rynek nieruchomości, w szczególności w dużych miastach, rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Dotyczy to nie tylko działalności deweloperskiej, ale również innych w tym zarządzania nieruchomościami. Nowe budynki mieszkalne wielorodzinne jak i komercyjne zwiększają popyt na usługi zarządzania nieruchomościami.

W tym mogą upatrywać swoją szansę adepci zawodu zarządcy nieruchomości.     

Dla Kogo?

Choć dzisiaj nie ma obowiązku ukończenia studiów podyplomowych, aby samodzielnie wykonywać działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, to jednak wiele osób decyduje się je podjąć.

Wielu uczestników naszych studiów podyplomowych to osoby, które poznały już smak zarządzania nieruchomościami i chcą pogłębić wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności w tym zakresie. Są to między innymi pracownicy firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,  spółdzielni mieszkaniowych, urzędów publicznych a także członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych.

Studia podyplomowe podejmują również osoby, dotychczas niezwiązane z zarządzaniem nieruchomościami, które chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności, aby później podjąć pracę w zarządzaniu nieruchomościami.

Jeżeli należycie Państwo do jednej z dwóch opisanych grup a także posiadacie wyższe wykształcenie ze stopniem magistra, inżyniera czy licencjata, zapraszamy do uczestnictwa w Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji >>>