Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Przedmioty oraz wykładowcy

sem. 1

 1. Część ogólna prawa cywilnego - Dr Cezary Woźniak
 2. Podstawy prawa rzeczowego - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 3. Podstawy prawa zobowiązań - Dr Cezary Woźniak
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - Dr Cezary Woźniak
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
 6. Źródła informacji o nieruchomościach - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 7. Gospodarka przestrzenna - Dr inż. Wioleta Krupowicz
 8. Gospodarka nieruchomościami - Dr inż. Józef Iwanicki
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - Dr inż. Tomasz Budzyński
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 11. Ochrona danych osobowych - Dr Cezary Woźniak
 12. Zamówienia publiczne - Mgr Dariusz Koba
 13. Podstawy ekonomii - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 16. Elementy finansów i bankowości - Mgr inż. Janusz Wójcik
 17. Podstawy matematyki finansowej - Dr hab. inż. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 18. Elementy rachunkowości - Mgr Teresa Boroch
 19. Podstawy budownictwa - Dr inż. Piotr Knyziaki, Mgr inż. Mariola Berdysz, Mgr inż. Bożena Blum
 20. Przegląd technologii w budownictwie - Dr inż. Piotr Knyziak
 21. Proces inwestycyjny w budownictwie - Mgr inż. Mariola Berdysz
 22. Eksploatacja nieruchomości - Mgr inż. Bożena Blum
 23. Podstawy kosztorysowania - Mgr inż. Bożena Blum
 24. Doradztwo na rynku nieruchomości - Mgr Dorota Jagiełło-Cherka

 
semestr 2

 1. Elementy analizy finansowo-ekonomicznej - dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński
 2. Elementy planowania i kalkulacji kosztów - dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński
 3. Przeglądy techniczne i remonty - mgr inż. Bożena Blum
 4. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami - mgr Judyta Guzikow
 5. Umowa o zarządzanie nieruchomością - mgr inż. Bożena Blum
 6. Plan zarządzania nieruchomością - dr inż. Tomasz Budzyński
 7. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami - mgr Judyta Guzikow
 8. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - mgr inż. Bożena Blum; mgr Piotr Styczeń
 9. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi - dr hab. Iwona Foryś, prof. USz
 10. Oprogramowanie wspierające zarządzanie nieruchomościami - mgr inż. Sebastian Janicki
 11. 11. Podstawy wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – dr inż. Tomasz Budzyński
 12. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji - dr Beata Witkowska - Maksimczuk
 13. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami - dr inż. Tomasz Budzyński
 14. Seminarium dyplomowe i egzamin
 15. Praca końcowa