Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja ZN

Przed złożeniem dokumentów należny zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowani uczestnictwem w studiach podyplomowych proszeni są o złożenie

do 28 września 2021r. następujących dokumentów:

  • Formularza rejestracyjnego wypełnionego w systemie i wydrukowanego.
  • UWAGA!!! Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny Rekrutacja PW - za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie  od 1 czerwca br.   https://irk.pw.edu.pl/
  • Dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy).

Uwaga - rekrutacja uzupełniająca (dla absolwentów WiZN) na II sem.
Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny Rekrutacja PW - za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:  od 1 grudnia br.: https://irk.pw.edu.pl/

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami"
Plac Politechniki 1 pok. 312
00 - 661 WARSZAWA
tel.: 022 234-7369
tel.: 022 234-7589

lub drogą mailową: zn-sp@pw.edu.pl

Kandydaci, którzy złożą dokumenty do 28 września br., otrzymają informację potwierdzającą przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze szczegółową informacją dotyczącą terminów zjazdów oraz numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.

Więcej o opłatach...

Zajęcia podczas zjazdów w I semestrze będą odbywały się w trybie zdalnym. W przypadku odwołania stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) przed rozpoczęciem semestru, zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym.