Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za SP WN

Opłata za rok studiów: 4500 zł (lub w 2 ratach po 2250 zł)

  • absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii PW - 50% zniżki przy rekrutacji do 25 września i wpłacie jednorazowej do 30 września br. (opłata wynosi 2250 zł)
  • od wpłaty całości jednorazowo - 10% zniżki przy rekrutacji do 25 września i wpłacie do 30 września br. (opłata po zniżce wynosi 4050 zł)
  • od wpłaty za 1 semestr - 10% zniżki przy rekrutacji do 25 września i wpłacie do 30 września br. (opłata wynosi: I rata za 1 semestr 2025 zł + II rata za 2 semestr 2250 zł)

BANK I NUMER KONTA:
Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Tytuł przelewu - dla Studentów Wyceny Nieruchomości - z dopiskiem:
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za SP WN sem...
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za świadectwo SP WN

FAKTURA
Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezwzględne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia do sekretariatu Studiów Podyplomowych pok. 312

Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP - Faktura dane (msword, 24,00 kB)