Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za SP WN

Opłata za studia podyplomowe w roku akad. 2021-2022: 4700 zł płatna w 2 ratach po 2350 zł za semestr.

BANK I NUMER KONTA:
Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Tytuł przelewu - dla Studentów Wyceny Nieruchomości - z dopiskiem:
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za SP WN semestr ...

FAKTURA
Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezwzględne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia do sekretariatu Studiów Podyplomowych pok. 312

Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP - Faktura dane (msword, 24,00 kB)