Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za SP WN

Opłata za studia podyplomowe w roku akad. 2022-2023: 5000 zł płatna w 2 ratach po 2500 zł za semestr.

BANK I NUMER KONTA:
Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Tytuł przelewu - dla Studentów Wyceny Nieruchomości - z dopiskiem:
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za SP WN semestr ...

Termin wpłaty za I semestr Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości upływa 25 września 2022 r.

Termin wpłaty za II semestr Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości upływa 02 marca 2023 r. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki.

FAKTURA
Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezwzględne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia na adres mailowy: wn-sp@pw.edu.pl

Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP - Faktura dane (msword, 24,00 kB)