Strona główna Wycena Nieruchomości Przedmioty oraz wykładowcy

Przedmioty oraz wykładowcy

Semestr I

 1. Część ogólna prawa cywilnego - Dr Cezary Woźniak
 2. Podstawy prawa rzeczowego – Mgr Krzysztof Sokół
 3. Podstawy prawa zobowiązań - Dr Cezary Woźniak
 4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
 5. Źródła informacji o nieruchomościach - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 6. Systemy geoinformacyjne – Dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. Uczelni, Mgr inż. Oskar Graszka
 7. Gospodarka przestrzenna - Dr inż. Wioleta Krupowicz
 8. Gospodarka nieruchomościami – Grzegorz Kubaszewski
 9. Gospodarka mieszkaniowa - Dr inż. Tomasz Budzyński
 10. Gospodarka rolna - Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. Uczelni
 11. Gospodarka gruntami leśnymi i gruntami pod wodami - Dr inż. Robert Łuczyński
 12. Ochrona danych osobowych - Dr Cezary Woźniak
 13. Zamówienia publiczne - Mgr Dariusz Koba
 14. Podstawy ekonomii - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 15. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 16. Finansowanie inwestycji i nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 17. Podstawy matematyki finansowej - Dr hab. inż. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 18. Elementy finansów i bankowości - Mgr inż. Janusz Wójcik
 19. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 20. Podstawy statystyki i ekonometrii - Dr hab. inż. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 21. Elementy rachunkowości - Mgr Teresa Boroch
 22. Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych - Mgr inż. Mariola Berdysz
 23. Przegląd technologii w budownictwie - Dr inż. Piotr Knyziak
 24. Proces inwestycyjny w budownictwie - Mgr inż. Mariola Berdysz
 25. Opis stanu technicznego budynków - Mgr inż. Bożena Blum
 26. Podstawy kosztorysowania - Mgr inż. Bożena Blum

Semestr II

 1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 2. Zasady dobrej praktyki - Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
 3. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości - Dr Joanna Cymerman; Dr inż. Natalia Sajnóg
 4. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny - Dr Joanna Cymerman
 5. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce - Dr inż. Natalia Sajnóg; Mgr inż. Janusz Wójcik; Dr inż. Marek Walacik, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek; dr inż. Wioleta Krupowicz
 6. Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych  i zobowiązań umownych - Mgr inż. Monika Nowakowska
 7. Wycena nieruchomości zurbanizowanych - Mgr Dorota Jagiełło–Cherka; Mgr inż. Janusz Wójcik
 8. Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami – Dr inż. Tomasz Budzyński, Dr inż. Wioleta Krupowicz
 9. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych – Mgr inż. Beata Szykulska
 10. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek; Dr inż. Tomasz Budzyński; Dr inż. Natalia Sajnóg; Dr inż. Wioleta Krupowicz; Mgr inż. Joanna Monika Nowakowska-Szapiro; Mgr Dorota Jagiełło-Cherka; Mgr Teresa Boroch; Mgr inż. Beata Szykulska
 11. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 12. Podstawy wyceny przedsiębiorstw - Dr Joanna Cymerman
 13. Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości - Dr inż. Tomasz Budzyński
 14. Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości - Mgr inż. Beata Szykulska
 15. Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie - Dr Joanna Cymerman