Strona główna Wycena Nieruchomości Opłaty za SP WN

Opłaty za SP WN

Opłata za studia podyplomowe w roku akad. 2024-2025:

6200 zł  - płatna w 2 ratach po 3100 zł za semestr.

BANK I NUMER KONTA:
Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Tytuł przelewu - dla Studentów Wyceny Nieruchomości - z dopiskiem:
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za SP WN semestr ...

Termin wpłaty za I semestr Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości upływa 10 października 2024 r.

Termin wpłaty za II semestr Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości upływa 1 marca 2025 r.

Po tym terminie zostaną naliczone odsetki.

FAKTURA
Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezwzględne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia na adres mailowy: wn-sp@pw.edu.pl

Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP - Faktura dane - 2024 (msword, 29,00 kB)