Strona główna Wycena Nieruchomości Praca końcowa

Praca końcowa

W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmów z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych w terminie ustalonym z prowadzącym pracę końcową.

Na podstawie tematów prac zgłoszonych przez uczestników dobrani zostaną prowadzący pracę końcową.

Uczestnik studium powinien oczekiwać na kontakt z prowadzącym pracę - drogą mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zagadnień tematów prac końcowych.

Propozycje tematów prac końcowych

Po wyborze tematu, uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania e-mailem skanu wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej (druk poniżej) na adres Sekretariatu SP WN: wn-sp@pw.edu.pl do końca marca w danym roku akademickim.

Następnie uczestnik studiów powinien oczekiwać na e-mail od prowadzącego pracę końcową z terminami rozmów w ramach zajęć „Akceptacja tematów prac końcowych”.

W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmów z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych w terminie ustalonym z prowadzącym pracę końcową.

Rozmowa będzie dotyczyć ustalenia tematu pracy na podstawie propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studiów podyplomowych oraz jej zawartości merytorycznej.

Praca końcowa

Ukończona praca powinna zawierać od 25 do 35 stron. Ostateczną wersję elektroniczną (PDF) pracy końcowej należy przesłać na adres e-mail prowadzącego pracę w terminie do końca maja w danym roku akademickim.

Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów. Zaliczenie będzie przeprowadzone zdalnie. Prosimy nie drukować prac.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają osoby, które:

  1. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II semestr)
  2. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona
  3. Złożyły pełną dokumentację formalną (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW